Innsats for gravide

Helsedirektoratet har finansiert en utprøving av en tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner, i samarbeid med KORUS vest Stavanger. Prosjektet er evaluert som vellykket og implementert i de fleste norske kommuner i løpet av 2015. Veiledning og formidling av erfaringer med prosjektet i Rogaland er avsluttet pr. 31.12.2015, men prosjektleder kan kontaktes på mail, se kontakt i høyre spalte.
Se rusrelaterte forsterskader: http://www.korus-stavanger.no/rusbehandling/rusrelaterte-fosterskader.
Kontaktperson: Maren Løvåas: maren.loevaas@rogaland-asenter.no

For at barnet skal få den beste starten i livet, er det viktig at alle har kunnskap om det som fremmer, hemmer eller forstyrrer fosterets utvikling. En samtale om levevaner gir den gravide mulighet til å treffe informerte valg fra begynnelsen av. For å minske risikoen for skader på fosteret trenger gravide informasjon tidlig, aller helst så fort graviditeten er bekreftet.

Prosjektet ble fullført våren 2015. Over 500 gravide i Rogaland har fått denne samtalen.

IRIS (International Research Institute of Stavanger) har evaluert prosjektet der både gravide og jordmødre er svært positive til samtalen link.
samt link til prosjektrapporten.

Kommunene Gjesdal, Haugesund, Hå, Karmøy, Klepp, Randaberg, Sandnes, Sauda, Sola, Suldal, Time og Vindafjord har deltatt i prosjektet.
Prosjektet ble avsluttet våren 2015.

For spørsmål om gravide og alkohol: kontakt Maren Løvåas; maren.loevaas@rogaland-asenter.no.
telefon: 51 72 90 00.
Kontakt
Maren Løvås
rådgiver
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00

Tidligere leder Frida- prosjektet:
Elin Barane Helland;
Rådgiver/jordmor
Elin.barane.helland@time.kommune.no
Tlf.: 932 84 902
Aktuelle linker
IRIS - rapport
 
Helsedirektoratets sider om FRIDA
 
Tidlig samtale om alkohol og levevaner i graviditet
Heftet inneholder verktøy for kartlegging av alkohol, praktiske tips og informasjon om levevaner som har stor betydning for fosterets utvikling. Samtalemetoden, som presenteres i dette heftet baserer seg på grunnelementene i motiverende samtale.
Last ned PDF
 
Helsenorge om graviditet og fødsel
 
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.