Ansvarlig alkoholhåndtering (AAH)

Ansvarlig alkoholhåndtering handler om å unngå skjenking til mindreårige, unngå overskjenking og vold i tilknytning til utelivet. Det handler også om trygghet og folkehelse gjennom lokal forvaltning av alkoholpolitikken.

 
AV_smilfejes%20AAH
KORUS har en særlig viktig rolle knyttet til å øke forståelsen for alkoholpolitiske virkemidler, samt å stimulere til samarbeid mellom kommunene, bransjen og politiet. 
Les mer om Ansvarlig alkoholhåndtering hos Helsedirektoratet og Kommunetorget .


ANSVARLIG ALKOHOLHÅNDTERING I ROGALAND
 
Sentrale elementer i AAH- satsingen, handler kort fortalt om;
 
• å utvikle et best mulig samarbeid mellom kommune, politi og bransjer 
• å heve kompetansen på alkoholhåndtering i salgs- og skjenkebransjene 
• en bedre bruk av muligheten til å stille vilkår for salg og skjenking 
• å øke kvaliteten på salgs- og skjenkekontroller og sanksjonssystem
 
Mange kommuner i Rogaland benytter allerede en eller flere av elementene i AAH- satsingen. Her presenteres noen av elementene og innsatser knyttet til disse ;
 
  • å utvikle et best mulig samarbeid mellom kommune, politi og bransjer”. I Rogaland har vi flere spennende innsatser og prosjekter innen AAH - satsinga. ”Vrisi Stavanger og ”Trygt uteliv” i Haugesund er slike innsatser.Trygt uteliv
 
  • "å heve kompetansen på alkoholhåndtering i salgs- og skjenkebransjene"
Ansvarlig vertskap er et kurs for ansatte og innhavere av skjenkesteder. En rekke kommuner i Rogaland gjennomfører kurs i Ansvarlig vertskap.
Helsedirektoratet har utarbeidet opplæringshefte på både norsk og engelsk til bruk ved kurs i Ansvarlig vertskap.Et e-læringskus er også utarbeidet.
 
  • "å øke kvaliteten på salgs- og skjenkekontroller og sanksjonssystem"
Salgs- og skjenkekontroll i Rogaland organiseres og gjennomføres i sør- Rogaland i regi av Brannvesenet Sør-Rogaland, link. De organiserer kontroll i 16 kommuner. I Nord- Rogaland  startet et prosjekt høsten 2014 for å bygge opp og prøve ut kommunalt samarbeid innen salgs- og skjenkekontroll.   Prosjektet er idag en del av ordinær drift i 10 kommuner i Nord- Rogaland og Sunnhordland, kalt NOROSUN (Nord-Rogaland og Sunnhordland). link erfaringsoppsummering.
        
AKTUELT
bilde brosjyreVeileder i salgs- og skjenkekontroll
Veileder i salgs- og skjenkekontroll er et nyttig verktøy for å bedre kvaliteten og å styrke kommunenes arbeid med salgs- og skjenkekontroll, link: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/veileder-i-salgs-og-skjenkekontroll

Stavanger og Haugesund kommune deltok i Kontrollprosjektet ( 2008- 2010). Kontrollprosjektet foregikk i regi av Helsedirektoratet og var forløperen til Veilederen i salgs- og skjenkekontroll.
   
Ansvarlig vertskap har ulike nyttige verktøy og hjelpemidler:  
Opplæringshefte i Ansvarlig vertskap på engelsk, link. og på norsk link. Dette er et kurs/ informasjon tilpasset deg som jobber på eller driver et skjenkested.

E-læringskurs link.
ansvarlig vertskap foto hefte
Alkohollovsnettverket
er et nettverk innen folkehelse, kriminalitetsforebygging og ansvarlig alkoholhåndtering. Målgruppen er ansatte i skjenkenæringen ( herunder dørvaktbransjen), politi og ansatte og politikere i kommunene. Målsetting er å styrke samarbeidet og kompetansen i Alkoholloven.Nettveket har årlige samlinger i regi av Fylkesmannen i samarbeid med KORUS vest Stavanger og politiet.
    
Kampanjelink: www.helsenorge.no/alkohol

Kontaktperson for Ansvarlig Alkoholhåndtering:
Ingunn K. Svendsen; ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no 
tlf 51 72 90 63 / 90 93 56 62. 
 
Kontakt
Ingunn K. Svendsen
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 /
51 72 90 63
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.