Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Ansatte

Her finner du kontaktpersoner og kontaktinformasjon for de ulike temaområdene innen kjerneoppdraget fra Helsedirektoratet. 
tore berge
Tore Berge
Leder 
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

Mobil: +47 47 61 60 99

 
odd.tore.berge@rogaland-asenter.no
ingrid r str%c3%b8msvold
Ingrid R. Strømsvold
Seniorrådgiver
Teamkoordinator Tidlig Innsats
Ansvar: MI og Bedre tverrfaglig innsats, BTI
Tlf: 400 44 161
Ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
silje-lill-rimstad02
Silje Lill Rimstad
Seniorrådgiver
Teamkoordinator Rusarbeid
Ansvar: Rusbehandling, implementering av veiledere og retningslinjer. Rus og vold - prosjektet.
Tlf.: 51 72 90 32
Silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
inger-eide-robertson02
Inger Eide Robertson
Seniorrådgiver/sosiolog - PhD
Ansvar: Recovery, HKH, Praksisnær FoU, dokumentasjon og evaluering. Fagkoordinator forebygging.
Tlf: 971 42 967
inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no
maren-l%c3%b8v%c3%a5s02
Maren Løvås
Seniorrådgiver/sosialantropolog
Ansvar: Teamkoordinator tidlig innsats.
Rusproblemer i familier med barn. Rus og etnisitet.
Tlf.: 51 72 91 38
Maren.loevaas@rogaland-asenter.no
ingunn-k -svendsen02
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver/ klinisk spes. psykiatrisk sykepleie
Ansvar: Arbeidsliv og rus/ alor nettverk, ansvarlig alkoholhåndtering,
aldring og alkohol.
Tlf.: 51 72 90 63
Tlf: 909 35 662
Ingunn.elise.kjerstad.svendsen@rogaland-asenter.no
%c3%85sa-sj%c3%b8gren02
Åsa Sjøgren
Spesialrådgiver
Prosjektleder WIRUS.
Ansvar: Overdosestrategi, lavterskeltiltak, aldring og alkohol.
Tlf.:51 72 91 37
mobil: 976 06 887
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
Bernt Netland
Koordinator Tidlig intervensjon, Haugalandet
Ansvar: BTI
Tlf.: 917 22 548
Bernt.netland@helse-fonna.no
anne-schanche-selbekk02
Anne Schanche Selbekk
Seniorrådgiver/sosiolog, PhD, FOU-leder
Ansvar: Dokumentasjon og evaluering, familie og barn som pårørende.
Praksisknær FOU.
Tlf.: 51 72 90 12
Tlf: 996 19 617
Anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
sven-gustafsson02
Sven Gustafsson
Seniorrådgiver
Ansvar: Ungdata, Brukerplan og planarbeid
Mobil: 942 05 590

 
gussve@rogaland-asenter.no
linda gabrielsen
Linda Gabrielsen
Sekretær
Ansvar: kurspåmelding/ kundehåndtering, fakturering
telefon: 51 70 33 22
mobil: 993 49 505

mail: linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no
img 8843
Geir Petter Røssland
Kommunikasjonsrådgiver
Lyd&bilde, SoMe, web, innhold.

Mobil: 94134062

Epost: 
geir.petter.rossland@rogaland-asenter.no
KORUS vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. 
KORUS er finansiert av Helsedirektoratet.