Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
11.08.2017
Marit Vasshus

Vil gjøre det lettere for kommunene å finne hjelp

Kommunene i Helseregion Vest skal lettere finne frem når de trenger hjelp fra ett av de fem kompetansesentrene i helseregionen
NAPHA og fem kompetansesentre innen psykisk helse og rus på Vestlandet går sammen om å møte kommunenes behov.

Kommunene ønsker seg er en oversikt som viser hvilke hovedansvarsområder de ulike sentrene har, og at alle sentrene kjenner godt til hverandre og kan «henvise» kommuner som tar kontakt til riktig senter.

Fikk råd fra kommuner

-Dette var svært nyttige innspill, som vi vil jobbe for å imøtekomme, sier NAPHA-rådgiver Kristin Trane.

Kompetansesenterforum Vest er et eget forum der seks kompetansesentre innen rus og psykisk helse møtes jevnlig. Under en samling i Bergen i mai var kommunene Årdal, Askøy, Time og Sandnes invitert, for å komme med sine ønsker og råd til sentrene.

-Forumet gir en god mulighet til å samarbeide til det beste for felles målgrupper, særlig nå som vi har hørt på hva noen av kommunene ønsker seg fra oss, sier Trane.

De fire kommunene som ga forumet innspill pekte også på at sentrene bør være bevisste på å profilere seg gjennom nettsider, sosiale medier og ved å kontakte de riktige etatene og personene i kommunene.

les mer:
https://www.napha.no/content/21581/Vil-gjore-jungelen-av-sentre-oversiktlig .

 
shutterstock 159077903%5b1%5d mange hender barn voksne