Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
15.06.2021
Geir Petter Røssland

Velkommen til årets Forebygging av Overdose-konferanse.

Programmet er klart. Statsforvalteren i Rogaland, Stavanger kommune, Alarm, Funkishuset Sandnes og KORUS Vest avd Stavanger arrangerer for 6. året konferansen «Forebygge overdoser». Årets konferanse er digital, og datoen er 16. september.
Du kan lese hele programmet her

For påmelding trykk her
asfaltblomst