Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
08.06.2009
MV

Ungdommens forebyggingspris

Ungdommens forebyggingspris skal også i år deles ut til den kommunen som er flinkest til å involvere barn og unge i rusforebyggende arbeid. Prisen deles ut av Helsedirektoratet.