Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
25.04.2019
Marit Vasshus

Ungdom tar pulsen på Ung i Rogaland 2019

Nær 25 000 elever fra ungdoms - og videregående skoler i Rogaland har i mars besvart en digital spørreskjemaundersøkelse om ulike forhold ved deres egen oppvekst. Undersøkelsen er gjennomført i tjuefire kommuner i Rogaland og resultatene offentliggjøres i mai-juni.
Velferdsinstituttet NOVA har ansvar for undersøkelsen som gjennomføres i hele landet, sammen med de syv regionale kompetansensentrene for rus. KoRus vest Stavanger har ansvar for å bistå kommunene i Rogaland med å planlegge, analysere og presentere lokale og regionale funn.

Styrke ungdoms egne synspunkt
KoRus vest Stavanger ønsker at resultatene fra undersøkelsen presenteres offentlig slik at ungdommenes egen stemme kommer tydelig frem, slik at den i størst mulig grad kan tilføre samfunnsdebatten saklighet, og påvirke politiske føringer og tiltak rettet mot ungdommer og deres oppvekst mer treffsikkert.

​For å styrke ungdoms egen stemme fra undersøkelsen, har KoRus vest Stavanger tilbragt en hel dag sammen med fire engasjerte representanter for ungdomsgenerasjonen.
Othelia Mæhle (Strand), Jan Olav Pettersen (Karmøy), Espen Gramstad (Gjesdal) og Vilde Klaussen (Sandnes) fikk i går en innføring i tallene fra Ung i Rogaland 2019.  Spørsmålene gjelder ulike forhold ved ungdoms sosiale liv, helse og trivsel, forhold til foreldre og venner, fritidsaktiviteter, PC-bruk og spill, skole og nærmiljø, bruk av alkohol med mer.

Hvordan forstår ungdommene tallene?
Hvorfor er tallene i undersøkelsen slik og hvilke sammenhenger ser ungdommene? Hva blir ungdommene særlig opptatt av? Hva tenker ungdommene blir de viktigste tema å formidle til den voksne generasjonen (kommunepolitikere, media, foreldre, lærere og andre voksne). De fire ungdommene ga mange seriøse og veloverveide innspill, spennende perspektiver og refleksjoner som er til stor nytte for å forstå resultatene fra Ung i Rogaland som offentliggjøres i kommunene i løpet av mai- juni i et samarbeid med KoRus vest Stavanger.

Kontaktperson: Sven Gustafsson: mobil: 942 05 590.
mail: gusve@rogaland-asenter.no 
2019 ung i rog 4 elever n%c3%a6r
Othelia Mæhle (Strand), Jan Olav Pettersen (Karmøy), Espen Gramstad (Gjesdal) og Vilde Klaussen (Sandnes) fikk i går en innføring i tallene fra Ung i Rogaland 2019.
Foto: Marit Vasshus.
2019%20Ung%20i%20Rog%204%20elever%20Sven%20Ingrid
Ungdommene får en innføring i analyse av tall og funn fra undersøkelsen fra rådgiver Sven Gustafsson. Foto: Marit Vasshus.
2019%20Ung%20i%20Rog%204%20elever%20Ingrid
Engasjerte og reflekterte ungdommer kommenterer funn fra Ung i Rogaland 2019.
Foto: Marit Vasshus.