Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
10.12.2018
Marit Vasshus

Tilskudd til psykologer i kommunene

Med forbehold om Stortingets vedtak av statsbudsjettet, har Helsedirekktoratet publisert tilskudd til psykologer i de kommunale helse - og omsorgstjenestene for 2019. Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen.
Utlysning av tilskudd til psykologer i kommunene kap 765.60 for 2019 kan kommuner, ved helse- og omsorgstjenesten  søke.

Det foreslås å bevilge 205 mill. kroner, en økning på 50 mill. kroner. Det er lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkrav om psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Tilskuddsordningen går inn i sitt siste år og fra 2020 legges midlene inn i kommunenes frie inntekter.

Lenke til utlysning og nyhetssak: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene.

Kontaktperson Helsedirektoratet:
Jannicke Berg Leknes, avdeling psykisk helse og rus, tlf. 810 20 050, dir. 953 06 754
www.helsedirektoratet.no.
 
shutterstock 139255337%5b1%5d stor gruppe ungdom p%c3%85 gata
Illustrasjonsfoto: Shutterstock