Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
25.09.2019
Marit Vasshus

Taushetspliktens begrensninger og muligheter for fagfolk som jobber med barn og unge

Nå foreligger flere filmer produsert av flere KoRus i samarbeid med advokat Kurt O.Bjønnes. Filmene finnes på forebygging.no
Advokat Kurt O. Bjønnes bidrar til det faglige innholdet i filmene om taushetsplikt som har følgende tematikk:

- Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn?
- Kan jeg dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer?
- Hvem kan samtykke på vegne av barn?

Disse og flere spørsmål blir belyst i fem opplysningsfilmer for deg som arbeider med barn og unge. Filmene er ment å være et utgangpunkt for diskusjon og refleksjon på egen arbeidsplass. Forslag til refleksjonsoppgaver ligger på nettsiden forebygging.no

Temaer i filmene: 
1.Taushetsplikt for offentlige ansatte.
2. Deling av taushetsbelagte opplysninger internt på egen arbeidsplass uten samtykke.
3. Samtykke som forutsetning for tverrfaglig samarbeid om barn.
4. Personopplysningsloven (GDPR, juli 2018).
5. Vitneførsel for domstol og fylkesnemnd. Forklaring til politiet.Se filmene i rekkefølge :
http://handling.forebygging.no/Filmer/Taushetspliktens-begrensninger-og-muligheter-for-deg-som-jobber-med-barn-og-unge/

Redaktøransvar: Forebygging.no
Faglig ansvarlig for innholdet i filmene: Advokat Kurt O. Bjørnnes
Prosjektansvarlige: Hilde J. Løberg, KoRus Sør og Liv Salen, KoRus Nord
Filmansvarlig: Forebygging.no, Rune Horrigmoe
Filmene er produsert i november 2018, og publisert september 2019
 
 
2019 jurist bj%c3%b8nnes - taushetsplikt filmer 2019