Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
10.02.2016

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2016

KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet.
Les om regelverket for ordningen.
Kommuner og fylkeskommunen i Rogaland kan søke. Interkommunale tiltak prioriteres.
Tilskudd gis i sammenheng med bistand om kompetanseutvikling fra KoRus vest Stavanger. Søknadsfrist er 1.mai og eventuelle restmidler fordeles fortløpende.

Målet for ordningen er å stimulere til utvikling av kompetanse og implementering av tiltak i det rusmiddelforebyggende arbeidet i kommunene innenfor kjerneområdene:
  • Rusmiddelforebygging og folkehelsearbeid
  • Tidlig Intervensjon

Målgruppe
Hele befolkningen med særlig vekt på risikoutsatte grupper.

Stimuleringsmidler kan benyttes til
Frikjøp av ansatte som ellers ikke har anledning til å delta på opplæring
Delfinansiering av stillinger knyttet til planarbeid og implementering av tiltak
Kompetansetiltak i form av kurstilbud i regi av KoRus vest Stavanger
Søknadsskjema.
Søknadene blir behandlet forløpende og det utarbeides skriftlig avtale med de kommunene som får innvilget søknaden.

Kontaktperson
KoRus vest Stavanger ved leder eller en av rådgiverne; se ansatteoversikt.
les mer:
Utlysningstekst
Søknadsskjema
Rapporteringsskjema
Regelverk for tilskuddsordningen 
rasnett-fardatter-400