Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
10.12.2015
Marit Vasshus

Rusfag 2/ 2015 Artikler om rus og psykisk helse

Rusfagmagasient gis ut av Kompetansensetrene for Rus og har denne gang en bred meny for tematikken rus og psykisk helse.

PDF av Rusfag 2/ 2015.
- Psykisk helse og ruslidelse - en sammenvevd relasjon.
- Om bruk av ACT-team i kommunene. 
- Mobiliserer foreldre og fagfolk for risikoungdom.
- Spisevansker øker blant ungdom.  
- Ruser bort traumene. Intervju med rusmisbruker som forteller om hvordan det var å komme til Norge og skulle leve videre med traumene fra hjemlandet.
- Økt risiko for primær psykose med cannabis. Ny studie fra ROP-forsker.
- Mentaliseringsbasert terapi i rusbehandling.
- Hvordan behandle psykiske problemer hos gravide ruspasienter?
- Må vurdere samtykkekompetanse. Intervju med professor om samtykkekompetanse og taushetsplikt. 
 
- Recovery og våre firbente hjelpere.
- Samarbeid mot alkohol og ruskjøring i trafikken (SMART). 
- Om bruk av verktøyet Brukerplan. Av: Carina Kaljord.
- Kan for lite om eldre og rus. Intervju med overlege som mener helsepersonell bør ha mer kunnskap om eldre og rus. 
 
 
shutterstock 91076693%5b1%5d tenksom ung jente i profil (2)