Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
15.01.2019
Marit Vasshus

Rus og psykisk helsedag i Helse Fonna

Brukerplan, Fylkesmannens tilsyn med spesialisthelsetjenesten og brukerperspektivet var i fokus på fagdagen.
Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen Vestland(Hordaland og Sogn og Fjordane) arrangerte 14.januar en fagdag i Helse Fonna regionen, Aksdal med tema rus og psykisk helse, i samarbeid med Kompetansesenter rus Stavanger, KoRus Bergen, Høgskulen på Vestlandet, NAPHA og Helse Fonna..

​Konferansen med tema brukerplan ble arrangert for 14.gang med stor oppslutning både av fagfolk og brukere.
​Levekårene for mennesker med rusproblemer i kommunene ble presentert med funn fra fjoråret. 

​Brukerperspektivet var sterkt i fokus sammen med Recovery-tilnærming.
Fleksibelt oppsøkende behandlingsteam, FACT hadde også innlegg.

Rådgiver Bernt Netland, KoRus vest Stavanger oppsummerer kort presenterte funn og utfordringsbildet. Resultatene av levekårsundersøkelsen for borgere som mottar kommunale rustjenester var optimistiske, om man sammenlikner regionen med resten av Norge. Når det gjelder gruppen med den tyngste problematikken, ser det ut som om utviklingen har stått relativt stille, og oppmerksomheten rundt dem må fortsette. Kartleggingen viser at bruken av legale og illegale legemidler er nokså høy, ifølge kartleggingen. Utfordringen med å samhande og integrere behandling for rus/psykisk helse må fortsette.
Her finner du presentasjoner:

Presentasjon:
Presentasjon 2
 
haugalandsloft-bernt-apr201
Foto: Marit Vasshus