Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
02.07.2009
MV

Regionale konferanser om barn som pårørende

Regionale konferanser om barn som pårørende arrangeres i Stavanger 2.desember og i Bergen 3. desember 2009. Konferansene er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Barne-unge og familiedirektoratet, Barnes Beste, Rogaland A-senter, Bergensklinikkene og Regionalt senter for barns og unges psykiske helse vest.
Les mer