Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
20.02.2020
Marit Vasshus

Oppstart med «Kjentmann» - tidlig oppdagelse og hjelp til elever med begynnende rusproblemer

KoRus vest Stavanger startet i går opplæring i «Kjentmann» for videregående skole. Kjentmann er et beredskapsverktøy for fagfolk i skolen som møter elever med rusproblemer. Åtte videregående skoler i Stavanger- området var representert med nær 30 fagfolk på første samling 18. og 19.februar i Stavanger.
Foto: Marit Vasshus

Rådgivere, sosiallærere, lærere, miljøarbeidere og flere ledere ble introdusert til «Kjentmann». Opplæringen foregår over åtte dager, med fire samlinger hver med to dager våren 2020.
 
Identifisere tidlig rusbruk hos elever og gi hjelp
Hensikten med Kjentmann er å oppdage og identifisere rusbruk hos elevene tidlig, og gi konstruktive handlingsalternativer til elever som ruser seg. Det vil dessuten være en gylden mulighet til å styrke det rusforebyggende arbeidet ved skolen. Gode rutiner for rusarbeidet ved skolen kan bidra til å hindre elever fra å falle ut av videregående opplæring på grunn av rusbruk. Grunnkurs i Motiverende Intervju (MI) er inkludert i «Kjentmann» - opplæringen.
 
Viktig å bry seg og spørre eleven
Skolen som arena for forebygging og tidlig intervensjon ble introdusert for deltakerne. En undersøkelse av læreres erfaring med elevers rusmisbruk i videregående opplæring», ble presentert av Odd Bjarne Vigre fra Bergeland videregående skole.

To ungdommer delte sin ekspertise om hva som er viktig ved bekymring for elever med mulig begynnende rusproblemer: «Bry dere, og still heller ett spørsmål for mye enn ett for lite», var ungdommenes råd. Frode Østberg (K46) snakket om erfaringer med ungdom og rus.

«Bruk, problematisk bruk og misbruk» ble også tematisert. Peder B. Solvang fra Rustelefonen, Oslo foreleste om rusmidler og Bo Lindblad fra Antidoping Norge, innledet om «Hva er doping?»
 
Definerte mål med opplæringen
  • At skolen skal ha en kjentmann som kan samle og øke kompetansen innenfor rusforebygging.
  • At skolen skal ha strukturer og rutiner som øker sannsynligheten for at elever selv tar kontakt når det gjelder egne eller andres rusproblemer.
  • At skolen er trygg, presis og treffsikker i arbeidet med elever med problematisk rusbruk/spill.
Opplæringen foregår over åtte dager, med fire samlinger hver med to dager, våren 2020.
 
Kontaktpersoner for «Kjentmann» ved KoRus vest Stavanger:
Åsa Sjøgren, 51 72 90 00
Ingrid R.Strømsvold
 
kjentmann ingid %c3%85sa 180220