Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
14.09.2009
MV

Ny logo og grafisk profil for Rogaland A-senter

Kirkens Bymisjon sentralt har besluttet å endre sin visuelle profil og har fått utviklet et designprogram inkludert ny logo profil for alle virksomheter i landet. Fargevalget er noe endret, og får et friskere uttrykk. Brosteinen er tatt bort, og fotoene vi skal bruke har et gladere og mer inviterende uttrykk.
Virksomheter som er løsere knyttet til Kirkens Bymisjon, som for eksempel stiftelser og aksjeselskap, slik Rogaland A-senter er, er ikke lenger forpliktet til å bruke selve logoen til Kirkens Bymisjon. Rogaland A-senter har derfor valgt å videreutvikle sin egen logo. Samtidig vil vi være lojale mot Kirkens Bymisjons designprofil blant annet i forhold til format og fargevalg. Styret for Rogaland A-senter ga 25. august sin tilslutning til ny logo.

Direktør har sammen med et byrå utviklet ny logo for Rogaland A-senter innenfor de føringer som er gitt fra Kirkens Bymisjon. Vi gleder oss til å presentere vår nye profil, som også vil gjøre seg gjeldene på våre nettsider, brevark,  og annet materiell som skal profilere vår allsidige virksomhet.
sg logo pms