Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
03.02.2017
Marit Vasshus

Ny kampanje #Ikkegreit om overgrep og krenkelser mot unge

Barne -, ungdoms- og familiedirektoratet ved Ung.no starter i dag en ny kampanje mot ungdom i alderen 15- 23 år for å gi informasjon som kan bevisstgjøre og forebygge og forhindre at ungdom utsettes for vold og krenkelser.
Se og les mer: https://www.ung.no/ung.no/ikkegreit .

Barne -, ungdoms- og familiedirektoratet ved Ung.no gjennomførte i 2015 en kampanje mot vold i nære relasjoner. Målet var å spre informasjon om krenkelser, vold og overgrep til ungdom og å få flere til å bruke informasjon på ung.no. Mange unge ble også eksponert for budskapet på sin Facebook-side. Antall brukere på ung.no økte med 32 % i kampanjeperioden.
 
Ny kampanje – Festrelatert voldtekt, bildedeling, vold i forhold

På bakgrunn av en registrert økende interesse på ung.no om spørsmål knyttet til seksuelle overgrep og krenkelser, gjennomfører Barne, ungdoms – og familiedirektoratet en ny kampanje fra 3. til 20. februar 2017. Målgruppen for kampanjen er ungdom mellom 15 – 23 år. Hensikten er å spre informasjon for bevisstgjøring og forebygging.
 
Kampanjen har tre temaområder:
Festrelatert voldtekt, bildedeling og Vold i forhold/ nettvett
 
Mål for kampanjen
-spre informasjon om festrelatert voldtekt, krenkelser og overgrep til unge for å bidra til
- bevisstgjøring og forebygging
- formidle kunnskap om hjelpetilbud
- rekruttere flere brukere til ung.no.
 
Hva skjer? Kampanjeaktiviteter
Hovedelementene i kampanjen er en hovedfilm, to kortere filmer, samt annonser som spres i sosiale medier. Både filmene og annonsene leder til relevante artikler og informasjon på ung.no. Fra Facebook og Instagram vil det foregå en styrt spredning til ungdom i målgruppen, samt en spredning via deling og likes. Filmene publiseres også på Youtube.
 
Økt påtrykk på hjelpetilbud
Vi håper at kampanjen når mange og at den bidrar til økt bevisstgjøring og debatt om overgrep og krenkelser blant unge. Kampanjen kan resultere i flere henvendelser til spørretjenester og andre hjelpetilbud.
 
Informasjon og spredning
For å nå ut til flest mulig spres informasjon om kampanjen på egne nettsider og i egne nettverk.
Lenke til filmene og kampanjesiden lanseres  fredag 3. februar.
Følg også med på Facebooksiden til ung.no .
 
Spørsmål eller informasjon
Maria Løvik, rådgiver ung.no. BArne-, ungdoms- og familiedirektoratet,
Telefon:  99 23 38 79

 
shutterstock 73695892%5b1%5d a teenage girl sitting on the bleacher steps with a serious expression