Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
16.05.2013
Marit Vasshus

Ni medieoppslag på kort tid

Ungdomsundersøkelsen Ung Data, tilbud om tidlig livstilsamtale for gravide, samt alkohol og bransjeinteresser har fått ni medieoppslag i løpet av tre ukers tid. Disse aktivitene er knyttet opp mot arbeid ved Kompetansenter rus ved Rogaland A-senter.