Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
27.10.2008
MV

Nettverkstreff for arbeidslivet om rus

Arbeisliv - og rusgruppen ved Rogaland A-senter inviterer 21. november til nytt nettverkstreff på Sola Strand hotell. Inviterte er ansatte i arbeidslivet som er i kontakt med problemstillinger knyttet til rusbruk i arbeidslivet.
Tema er "Hvis bare fastlegen bidrar, så " og handler om ulike roller og perspektiv når man skal håndtere rusrelaterte problemer på arbeidsplassen.

Overlege Terje Vevatne ved Rogaland A-senter vil snakke om fastlegens dilemma og deltakerne inviteres til samtale, dialog og refleksjon etter lunsj.

Påmeldingsfrist er 13.november 2008.

Kontakt Rogaland A-senter, telefon: 51 72 90 00 ved Ingunn Kjerstad for informasjon om innhold.

Program del 1
Program del 2