Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
21.04.2009
MV

Nettverkssamling for arbeidsliv og rus

Hvordan skal man forankre og implementere arbeid med problemstillinger knyttet til arbeidsliv og rus? Hvordan forebygge risikodrikking? Dette er to blant flere tema som står på dagsorden når Arbeidsliv og rus gruppen ved Kompetansesenter rus Stavanger, ved Rogaland A-senter inviterer til nettverksmøte i Haugesund 14. mai 2009.
Innlederne kommer fra Stavanger Universitetssykehus, Conocophillips, AKAN kompetansesenter og Rogaland A-senter.

De vil dele erfaringer og metodikk knyttet til arbeid med rusrelatert problematikk i arbeidslivet.

Inviterte deltakere er bedrifters AKAN kontakter, HMS personell, ledere, ansatte i personalavdelinger, verneombud og kolleger som berøres av ansattes problematiske rusbruk i jobbsammenheng. Hensikten med nettverkssamlingen er å hente inspirasjon, dele kunnskap og erfaring for å ta fatt på arbeidet med ansatte som har en vanskelig rusbruk i sammeheng med arbeidet i bedriften.

Program, påmelding, info

Påmeldingsfrist: 29.04.2009