Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
11.02.2016

Mot til å se konferansen 2016 - presentasjoner

Noen barn mangler varme, nærhet, trygghet, trøst og kjærlighet. De er redde, veldig redde. Hvorfor tar det så mange år å oppdage disse?
Barn som vanskjøttes slutter ikke å være glad i foreldrene, men de slutter å være glade i seg selv, sier Lisbeth Pipping på Sola konferansen i regi av KoRus Stavanger, Rogaland A- senter og Fylkesmannen i Rogaland, samt en tverretatlig faggruppe i Rogaland. Konferanen ble avholdt 20. og 21. januar 2016 med 270 deltakere fra i og utenfor hele regionen.

Presentasjoner
Vi har fått tillatelse fra enkelte innledere til å  legge ut presentasjoner fra den årlige konferansen på Sola 20. og 21. januar 2016 med tema barn som pårørende til foreldre med psykisk lidelser eller rus og voldsproblematikk. Vi har ventet på godkjenning fra foreleserne til dette, og beklager forsinkelsen.

Elin Kufås: Hvordan er det når mor eller far har rusproblemer? Barnas hverdag. Presentasjon.

Siri Gjesdal: Fem år etter loven om barn som pårørende i helsetjenestene. Hvor er vi? Presentasjon.

Anne Schanche Selbekk & Gunvor G.Aamodt: Familier i recovery. Forskning og erfaringskunnskap om familiefokus i rusbehandling. Presentasjon.

Jens Grøgard: barnelege, Du tror det ikke før du ser det- våger vi å handle? Om overgrep mot små barn. Presentasjon.


 
lisbeth pipping