Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
17.12.2020
Marit Vasshus

Mot til å se konferansen 20.januar 2021: tematiserer rusproblematikk - foreldreskap og utenforskap

Som deltaker på Mot til å se konferansen får du høre to foredragsholdere som snakker om rusproblematikk - foreldreskap og utenforskap:
Som deltaker på Mot til å se konferansen får du høre To foredragsholdere som snakker om rusproblematikk og foreldreskap og utenforskap:

Eli Marie Wiig er blant annet forfatter av artikkelen: «Generasjonsoverføring av rusproblemer - mødres frykt for fortida og dens påvirkning på framtida». Hun er utdannet sykepleier, pedagog og PhD. Hun har arbeidet 10 år i spesialisthelsetjenesten, blant annet i akuttmottak, som AIDS-sykepleier, på føde-/barselavdeling og i barne-/og ungdomspsykiatrien. Hun har mastergrad i pedagogikk og nesten 20 års erfaring som lærer og skoleleder, både fra grunnskole, videregående skole og høgskole. I 2018 tok hun en doktorgrad om rusavhengige småbarnsmødre og generasjonsoverføring fra Universitetet i Oslo.

Eli Marie Wiig skal snakke om:
Å bli født inn i utenforskap. Om å forebygge overføring av rusproblemer mellom generasjonene.
 
Ulrika Christina Håkansson, er psykolog med spesialitet i klinisk samfunnspsykologi og i klinisk barn og familiepsykologi. Hun er Førsteamanuensis, PhD ved Høgskolen i innlandet, Institutt for psykologi. Håkansson avla doktorgrad i 2018. Tittelen på hennes avhandling er «Hold meg i ditt sinn – foreldre-mentalisering og eksekutive funksjoner hos spedbarnsmødre med rusmiddelproblematikk». Den bygger på klinisk testing av 43 mødre og deres små barn. «Både min studie og annen forskning viser at gruppen «foreldre med rusmiddelproblematikk» er svært heterogen. Tilpasset oppfølging krever kreativitet og differensierte mål» sier Håkansson.

Ulrika Christina Håkansson skal snakke om:
Tilhørighet og utenforskap, å være en del av noe eller ikke – konsekvenser for foreldreskap og barndom?

Påmelding: 
https://www.deltager.no/mot_til_a_se_-_evne_til_a_handle_20012021

 
elimariewiig stor%5b1%5d