Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
31.01.2018
Marit Vasshus

Mot til å se-evne til å handle presentasjoner

Her finner du presentasjoner fra konferansen 24. og 25.januar 2018 på Sola.
Presentasjoner fra forelesninger på konferansen Mot til å se- evne til å handle 24. og 25.januar 2018:

Hovedforelesere
Susan Hart: : Den følsomme hjernen og psyisk utvikling. PDF
Siri Gjesdahl: BarnsBeste- barn som pårørendes rettigheter
Åse Prestvik: Involvering av pårørende i rusbehandling. PDF
Ellen Kallander: Sammenhengen mellom barns omsorgsoppgaver og livskvalitet. PDF
Kristine Rørtveit: Uro i moderskapet
Trude HAvik: skolefravær- mulige grunner og hva kan vi gjøre sammen? PDF
Godi KEller: Å bygge tillit i en angstkultur. PDF

Sideseminar
A: Uro i morderskapet, spiseforstyrrelser
B: Barn som etterlatte etter selvmord
C: Barn på flukt; små barns reaksjoner og barnehagens rolle
D: Glidelåsprosjektet- hvordan hindre drop-out i skolen?
E: Familieambulataoriet lavterkseltilbud.

 
2018 stand-omr%c3%a5det