Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
20.08.2015
Marit Vasshus

Medieoppslag om studenter og alkoholkonsum i Fadderuken

Fadderuken er langt mer enn fyll sier forsker og sosiolog Inger Eide Robertsson ved KoRus Stavanger
Dagen har torsdag 13.august 2015 et medioppslag om Fadderuken og alkoholkonsum. Forsker og sosiolog Inger Eide Robertson ved KoRus Stavanger. Hun har sammen med to kolleger rådgiver Silje LIll Rimstad og forsker og sosiolog Anne Schanche Selbekk gjort en feltstudie av Fadderuken i 2011 i Stavanger. Les mer i Dagen:  http://www.dagen.no/Nyheter/fadderuken/Forskere-forsvarer-fuktig-studiestart-233333.
fadderuka siljeingeranne