Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
14.02.2019
Marit Vasshus

Marte Meo – hverdagens mirakler

Marte Meo som metode handler om å dele læringsmuligheter med foreldrene, sier Maria Aarts til 300 fagpersoner på konferansen Mot til å se- evne til å handle 23. og 24. januar 2019. Konferansen har barn som pårørende - perspektivet.
Maria Aarts er direktør for Marte Meo international Network, Nederland og opphavspersonen til metoden som, ved hjelp av film og tilbakemelding, hjelper foreldre som strever med relasjonen til barnet. Hun jobber over hele verden med å dele denne metoden og utdanner og sertifiserer Marte Meo terapeuter.

-          Hvordan skal man koble seg på i samspillet mellom foreldre og barn og hva skal man se etter i dette samspillet? spør Aarts.

Aarts forklarer at Marte Meo handler om hvordan man kan gjøre informasjon forståelig og hvordan denne informasjonen kan brukes av foreldrene og omsorgspersoner.

Når man jobber med barn, inkludert bars som har spesielle behov, må man ha oppmerksomhet på «when, what, why», altså «når, hva og hvorfor man intervenerer», forklarer Aarts. Hensikten med å intervernere er å støtte banets utvikling og samspillet mellom barn og foreldre på en positiv måte, understreker Aarts.

Ved å dele følelsen, kan man hjelpe forelderen til å løse egne vansker, forklarer Aarts. Støttende kommunikasjonsferdigheter (supportive communication skills) er en nøkkel til utvikling. Hensikten er også å hjelpe små og større barn til å løse egne følelsesmessige, atferdsmessige eller sosiale utfordringer.

Hvordan utvikles mentalt sterke barn?
Ved å opptre respektfullt overfor barnet med oppmerksom lytting (attentive waiting), så venter forelderen/omsorgspersonen på babyens lyd og gjentar den. Den voksne toner seg inn følelsesmessig og gir barnet tid til å respondere uten å overta. ( timing og tuning).Kommunikasjonen blir da utviklingsstøttende.

Gi barnet mulighet til å erfare seg som interessant
-          Ved å følge barnets lyder og forsterke barnets uttrykk med benevning, så vil dette få barnet til å føle seg interessant. Barnet vil da føle samhørighet (togetherness) med omsorgspersonen som følger barnet med øyenkontakt. Øyenkontakten må ikke bli påtrengende for barnet. Det gir en god følelse hos barn og foreldre å dele opplevelser og gode øyeblikk, påpeker Aarts.
 
Lede og benevne
I samspillet med barnet er det viktig å lede ved å bemerke hva barnet gjør, og at forelderen navngir hva barnet gjør. Når man har med sårbare foreldre å gjøre, eksempelvis tenåringsforeldre, hvordan kan man da utvikle foreldreferdigheter i kommunikasjon og samspill? spør Aarts.

-          Man må gi foreldre mulighet til å utvikle mestring og ferdigheter. Men man må være koblet på (connected) for å kunne lede et samspill, fremhever terapeuten. Man må dele glede og knytte seg opp (link up)for å være sosialt oppmerksom, ifølge Aarts.

Hun driver samspillsanalyser av foreldre og barn for å se om der er tilknytning (attachment). Hvis man prøver å dele opplevelser og glede med andre, så får man kjærlighet tilbake, hevder Aarts.

Utviklingstøtte og guiding med Marte Meo handler om å aktivere løsninger med utgangspunkt i samspillet mellom foreldre og barn. Ved å benevne hva forelderen gjør sammen med barnet, trenes barnet til å være i en situasjon ved at moren leder barnet og lager struktur. Barnet oppøver sosiale ferdigheter. Hun kaller det «action – reaction».
-          Name what you do
-          Make yourself visible Make the child to go further on the project
-          The child learn to invest in common projects
-          The child and parent are bound togeather through experience with communication skills.
 
 
maria aarts