Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
01.09.2015

Ledig stilling: psykolog/ psykologspesialist på Rogaland A-senters poliklinikk

Psykolog/Psykologspesialist 100 % stilling ved poliklinikken på Rogaland A-senter
http://www.finn.no/finn/job/fulltime/object?finnkode=63717210&searchclickthrough=true

Behandlinsgtilbud ved poliklinikken
Poliklinikken ved Rogaland A-senter tilbyr behandling til mennesker med rusrelaterte problem, spilleavhengighet og dopingmidler. Pasientens familie, pårørende og barn involveres i behandlingen så langt det er mulig. Poliklinikken tilbyr individual-, par-, familie- og gruppeterapi. Behandlingstilbud innen ordningen ”Raskere tilbake” er også en del av poliklinikkens oppgaver.
Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og har kompetanse innen blant annet psykodynamisk-, kognitiv-, familie-, gruppe- og løsningsfokusert terapi. Mentaliseringsbasert behandling vil bli et satsningsområde fremover. 

Arbeidsoppgaver
Kartlegging, utredning, diagnostisering, behandling av avhengighetstilstander og lette til moderate psykiske lidelser. Veiledning kan også knyttes opp til stillingen. Arbeidet forutsetter samhandling med flere instanser.

For ytterligere informasjon kontakt avdelingsleder Tor Borge (908 23 819) eller ass.avd.leder Håkon Johnsen (995 66 222).

Søknad med CV sendes som e-post til soknad@ras.rl.no 20.10.15
shutterstock 57925066%5b1%5d tre generasjoner sitter p%c3%a5 strand