Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
28.10.2020
Marit Vasshus

Lavterskel nyhetsbrev for oktober omhandler overdoseforebyggende arbeid, lavterskelinnsats

Nyhetsbrevet fra KoRus Oslo og Korus Øst omhandler overdoseforebyggende arbeid, lavterskelinnsats, Switch, Covid 19 og rus, aktivitetsmessen «Fyll dagene», samt intervjuer med brukere og fagfolk, og internasjonale rapporteringer.

KoRus Bergen ansatte har skrevet en kronikk, link til en sak om Bergen kommune som vil bygge ned lavterskel-tilbud og vil si opp avtalen med tre overdoseforebyggende tiltak i Bergen, og på sikt stenge enda et par tiltak- link til kronikk i Bergens Tidende i nyhetsbrevet.

https://korusoslo.no/2020/10/27/lavterskelnyhetsbrev/?fbclid=IwAR2PXzA7lP5tMjxh47BHLb_32YjF887KReH0PjR19Rx2szwTeSq8aej1HG8 
20070306-144842-5 pedestrians broald