Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
27.05.2020

KoRus sør: Hvordan kan vi ivareta fosteret og forebygge alkoholskader?

Blogg: Livsvilkårene i svangerskap og småbarnstid er grunnleggende for fremtiden vår. I Norge har vi en god svangerskapsomsorg. Den er frivillig og gratis, og dette tilbudet deltar så godt som alle gravide i. Den gravides helse og livsvilkår kartlegges, og kvinnen skal få tilbud om hjelp ved behov.
Foto: fra blogg KoRus sør

Livsvilkårene i svangerskap og småbarnstid er grunnleggende for fremtiden vår. I Norge har vi en god svangerskapsomsorg. Den er frivillig og gratis, og dette tilbudet deltar så godt som alle gravide i. Den gravides helse og livsvilkår kartlegges, og kvinnen skal få tilbud om hjelp ved behov.
Prøver i svangerskap og barsel gir bedre helse for de minste.

Alkoholskader varer hele livet
Alkohol er det farligste rusmiddelet for fosteret. Noen barn får synlige skader (Føtalt alkoholsyndrom, FAS), med spesielle ansiktstrekk, mindre vekst i tillegg til skader i sentralnervesystemet. De kan også ha ulike misdannelser. Andre barn med alkoholskader har mer «usynlige skader», (Føtalt alkohol spektrum forstyrrelse, FASD). Hos noen viser ikke skadene seg før ved skolealder. Det kan være atferdsvansker og kognitive vansker. Det antas at 1-2 pr 1000 barn (50 – 100 barn) i Norge blir født med FAS, og ca 9-10 ganger så mange (450 – 1000 barn) med FASD. Skader på grunn av alkohol i svangerskapet går ikke tilbake, men vil gjennom hele livsløpet gi utfordringer til de som rammes av det.

Pakkeforløp for gravide og rusmidler
Fra 1. januar i år innførte Helsedirektoratet «Pakkeforløp for gravide og rusmidler». Her er det laget en god plan for hvordan kommuner og spesialisthelsetjenesten kan bistå gravide som trenger hjelp til å unngå rusbruk gjennom svangerskapet. Den viser til at det er viktig at den gravide selv får være med og si hvilke behov for hjelp hun har og delta i planlegging av tiltak.

Les hele bloggen hos KoRus sør:
https://www.blogg-borgestadklinikken.com/2020/02/19/hvordan-kan-vi-ivareta-fosteret-og-forebygge-alkoholskader/
 
illubilde gravidmage web