Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
05.05.2021

Koordinatorrollen i pakkeforløp

Marie G. Klemetsen, psykologspesialist KoRus Vest Bergen
Koordinatorrollen i pakkeforløp
I denne filmen får du presentert forslag på hvordan kommunen kan organisere sin koordinerende rolle. Det blir benyttet et flytskjema som illustrerer én måte denne koordinatorrollen kan løses på. Filmen kan gi deg noen ideer til hvordan rollen kan løses i din kommune.


Se filmen her
 
skjermbilde 2021-05-12 kl  13 55 10