Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
11.06.2018
Marit Vasshus

Kick – off for "Ung i Rogaland 2019"

Kommunene i Rogaland ble invitert av KoRus vest Stavanger i samarbeid med Fylkesmannen til oppstartseminar 30.mai.
Seminaret markerte startskuddet for planlegging og forberedelse av Ungdataundersøkelsen, som gjennomføres i mars 2019.
 
NOVA v/ Hanne C. Hougen presenterte prosessen i undersøkelsen og Cathrine Eide presenterte RVTS og potensialet for samarbeid om Ungdata. Eigersund kommune v/ Kari Anne Bergøy og Haugesund kommune v/ Egil Sandgren bidro med gode erfaringer.  
 
Motiverte og inspirerende samarbeidspartnere bidro til en flott dag. Vi i KoRus gleder oss til videre samarbeid og ser frem til ny samling 4. september.
 
2017 ungdata oppstartseminar