Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
07.03.2016
Marit Vasshus

Industribedrift tar tak

Hvordan forebygge at man får bekymringsmeldinger om rusmiddelbruk hos ansatte?
Hydro Husnes har tatt grep og bruker systematisk opplæring og HMS fokus på temaet for ledere og ulike grupper ansatte.
 
Bjørn Hjelmvik, Hydro Husnes AKAN – kontakt påpeker dette på alor- nettverket i Haugesund 3.mars. Bedriften med 235 ansatte i døgndrift, har årlige ledersamlinger med tematikken, om hvordan gå inn i en personalsak i forhold til rusbruk? Hvordan sender man bekymrings-meldinger om rusbruk på arbeidsplassen? Bekymringsmeldinger blir Akan – saker. Dette er personer som trenger hjelp, og man kommer tidligere inn med hjelp.
 
Ledere kan kvie seg for å gå inn i en ansattsak, fordi leder kan tenke at man er alene. I Hydro Husnes har man flere å spille på lag med: AKAN – personell, AKAN utvalg (7-9 ganger pr. år), bedriftshelsetjeneste, leder, sosial tillitsvalgt og lege.
 
Få hjelp tidligst mulig
Det ligger mye omsorg i å adressere en ansatt med rusproblemer på jobb. I Hydro Husnes er lederne skolerte til å håndtere bekymringsmeldinger om rusbruk i tilknytning til jobb, samt rutiner for hvordan håndtere dette videre, understreker Hjelmvik.
 
Inkluderer også vikarer og lærlinger
Hvert år gir Hydro Husnes AKAN – informasjon og kommuniserer forventninger ift risiko knyttet til alkoholbruk eller rusmiddelbruk for arbeidsplassen. Informasjon gis både til fast ansatte, men også til 50-70 vikarer, 30 lærlinger samt til ledere og AKAN- tillitsvalgte, avslutter Bjørn Hjelmvik, Hydro Husnes på alor- nettverket i Haugesund 3.mars.
 
AKAN avtaler
Akan involverer nærmeste leder, fastlege, Bedriftshelsetjeneste, personalavdeling, helseforsikring ved rusbehandling, helseforetak/ Klinikk ved rusbehandling.
 
Hydro Husnes har fått AKAN – prisen for en informasjonsfolder om hvordan man går frem når man har en sak om rusmisbruk på arbeidsplassen.
 
 
hydro hjelmvik 030316