Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
19.04.2017
Marit Vasshus

Hvordan møter vi andre mennesker?

Hvordan møter vi barn, unge og voksne i risiko for å utvikle vansker? Skolenærvær og drop-out. Psykisk og fysisk helse.Hvordan være tidlig ute?
Relasjon og kommunikasjon. Hvilke holdninger og syn har vi på medmennesker som sliter med avhengighet?

Dette og mer til får du ved å melde deg på to dagers kurs i regi av Fylkesmannen og Korus vest Stavanger, Egersund kommune, Ventilene, mfl:14. og 15. juni i Egersund vil du møte:

Klinikkdirektør Kari Lossius, overlege Reidar Stokke, leder Elisabeth Nordhus Lied, rådgiver Sven Gustafsson mfl.

Påmelding hos Fylkesmannen: https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/GRUNNKURS-RUS-2017-Alt-du-ma-vita-om-Opptrappingsplanen-for-rusfeltet .

Eller KoRus Stavanger:
http://www.korus-stavanger.no/���/grunnkurs-rus-i-lys-av-oppt…
shutterstock 42336040%5b1%5d teeenage girl serious