Telefon 
51 70 33 22
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
18.03.2016
Marit Vasshus

Hvem bruker hasj?

Bruken av cannabis i befolkningen er stabil, viser store nasjonale undersøkelser i Norge. Presentasjoner finner du under Grunnkurs rus og psykisk helse Sør- Rogaland. 2016.
http://www.korus-stavanger.no/kurs-konferanser/kurs-2016/del-1-kursoversikt/grunnkurs-rus-og-psykisk-helse-s%c3%b8r-rogaland-sola

Hvem bruker cannabis?

Dette var blant temaene på Grunnkurs i rus i regi av KoRus vest Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland 16.mars. Presentasjonene finner du under Grunnkurs rus og psykisk helse i Sør- Rogaland 2016.


Silje Lill Rimstad, rådgiver KoRus vest Stavanger, sier at det har vært en endring i bruk av cannabis. Fra 1985 har det vært en gradvis stigning i forbruket. Det er fortsatt flest menn som bruker dette rusmiddelet. De fleste som har prøvd dette, har gjort det sporadisk, ikke jevnlig.

En stor befolkningsundersøkelse ( alder 16- 64 år) fra SIRUS (Statens Institutt for rusmiddelforskning) viser at i 1985 var det 8,5 % i denne aldersgruppen som noen gang hadde prøvd hasj, mens SIRUS undersøkelsen i 2012 viser at 1,5 % har brukt cannabis siste måned, mens 3,4 prosent har brukt stoffet siste 12 måneder og 19 % av befolkningen har brukt dette en eller flere ganger i livet, påpeker Silje Rimstad, KoRus vest Stavanger. SIRUS tallene for befolkningen  ( 16-64 år) i 2015, viser en økning til 20, 9 % som oppgir å ha prøvd hasj noen gang i livet.

En stor internasjonal europeisk undersøkelse ESPAD i 2015 viser at blant 15-16 åringer er det i Norge 5% elever som noen gang har prøvd hasj. Ungdata i Norge viser at blant elever i ungdomsskole og videregående har 97 % aldri prøvd hasj eller marihuana i ungdomsskolen, mens 92 % elever i videregående skole har aldri prøvd cannabis.

Hvordan påvirker hasj hjernen og atferd?
Bruk over tid gir gradvis endring med økt sløvhet, passivitet, tåler ikke skuffeler og motgang som før, dårligere konsentrasjon og hukommelse. Svekket evne til å trekke korrekte slutninger, svekket fleksibilitet i tenkeevne og svekket evne til å planlegge, svekket evne til å ta hensyn til andre. Tidlig rusdebut påvirker hjernen fordi denne utvikles til 24 års alder.

Effekter av regelmessig bruk
Rusbruk av cannabis 1-2 ganger hver 14.dag vil gi kronisk effekt, fordi virkestoffet lagres i fettvevet og trenger 6 uker til å fjernes i kroppen. Cannabis påvirker psyken og gir angst, hallusinasjoner, depresjon og dobler faren for psykose.
shutterstock 112984414%5b1%5d group of teenage friends with mobile phone