Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
12.12.2013
Marit Vasshus

Hva hjelper ved samtidig rus og psykisk helseplager?

Hvordan skal man tilnærme seg mennesker som har både rus og psykisk lidelse samtidig og hva slags tilbud har vi lokalt som er fleksibelt og passer for dem? Dette var tema på kurs 10. og 11.desember i regi av Kompetansesenter rus Stavanger, Rogaland A-senter, Nasjonalt kompetansesenter for ROP og Fylkesmannen i Roagland.