Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
22.10.2010
Marit Vasshus

Hurtigkartlegging av barn og ungdoms rusbruk

Stavanger kommune ved Uteseksjonen og K46 (tilbud for ungdom med rusproblemer) samarbeider med Kompetansesenter rus Stavanger om å utvikle metoden Hurtigkartlegging for å avdekke rusproblemer hos barn og ungdom i alderen 12 – 15 år.