Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
09.07.2015

Helsedirektoratet gir tilskudd til kommuner for bedre tverrfaglig innsats

Helsedirektoratet lyser nå ut tilskudd til kommuner som ønsker å prøve ut Samarbeidsmodellen, Bedre Tverrfaglig Innsats(BTI).
http://www.tidligintervensjon.no/Bedre-tverrfaglig-innsats-BTI/

Mer informasjon og søknadskjema finnes her
https://helsedirektoratet.no/tilskudd/bedre-tverrfaglig-innsats-lokale-utviklingstiltak.

Søknadsfrist :
15. september 2015.

Kontaktperson:  Korus Vest, Stavanger ved Bernt Netland tlf 917 22 548
 
shutterstock 101202202%5b1%5dsamspill- fingertupper med tusjfjes