Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
26.10.2020
Marit Vasshus

Helsedirektoratet: Cannabis kampanje lanseres 27.oktober for unge brukere - weedensenteret.no

Helsedirektoratet lanserer 27.oktober 2020, kl. 10.00 Weedensenteret.no, en kampanje om cannabis og mulige helseskader som følge av bruk blant unge.
Kampanjen har som målgruppe ungdom i alderen 15-17 år, deres foreldre og nære pårørende.

Kampanjen er på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og skal bidra til oppdatert og styrket kommunikasjon om cannabis og stoffets skadevirkninger.

Tomorrow at 10 AM UTC+01
Public · Hosted by Helsedirektoratet
Online Event
Stream: https://vimeo.com/event/376234/01ff747143

Mål for kampanjen
• Økt kunnskap om at cannabis har negativ påvirkning på hjernens utvikling
• Økt kunnskap om betydningen av alder og mengde
• Økt kunnskap om cannabis
 
cannabis kampanje logo hdir