Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
27.04.2012
Marit Vasshus

Grunnkurs i rusrelatert problematikk

Grunnkurs i rusrelatert problematikk arrangeres 31.mai på Quality Ariport hotell Sola av Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen. Tema blir blant annet brukeren som ekspert i eget liv, hva er avhengighet, de ulike rusmidlene og deres effekt.
Målgruppe er ansatte i kommuner, NAV- kontor, sosialtjeneste og andre aktuelle tjenester, ansatte  i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna.

Det vil være innlegg om brukermedvirkning fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, RIO. Fagfolk fra Kompetansesenter rus Stavanger med lang erfaring som terapeuter innen rusbehandling, vil snakke om stimulerende, dempende og hallusinogene rusmidler og legemidler.

Psykiater Trond Nesse, Stavanger Universitetssykehus,  vil holde innlegg om Benzodiazepiner og LAR- medikamenter;ulike typer beroligende og dempende legemidler og LAR- preparater -virkning av bruk.

Program og påmeldingsinformasjon
illust-strandvei-200