Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
29.06.2021
GP

Godalen videregående skole

Godalen har deltatt på Kjentmannopplæring fra KoRus. Hør hva de sier.
Kjentmann er en beredskapsordning til bruk i skolen med mål om å tidlig identifisere rusbruk hos elever. Opplæringen består av en kursrekke på 8 dager og vil bidra med konstruktive handlingsalternativer til elever som ruser seg. 

Godalen er en av 8 videregående skoler i Rogaland som deltok på Kjentmann – opplæring i 2020. I filmen får du høre hva deltakerne fra denne skolen tenker om økt kompetanse og utbytte av denne opplæringen. 

Se filmen her
skjermbilde 2021-06-29 kl  10 00 57