Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
23.06.2020
Marit Vasshus

Fylkesmannen i Rogaland: Tilskudd til smittevern- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer

I revidert nasjonalbudsjett er det bevilget 50 millioner kroner i ekstra tilskudd til oppfølgingsarbeid for personer med rus- og samtidige psykiske helseproblemer. 4,24 millioner er tiltenkt kommunene i Rogaland. Søknadsfrist:29.06.2020 23:59:00
Foto: Shutterstock

Søknad sendes fmropost@fylkesmannen.no. Det følger ikke eget søknadsskjema med ordningen.

Bakgrunn for tilskuddet
Bakgrunnen for tilskuddet er at koronautbruddet førte til at en stor del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og det øvrige tjenestetilbudet rettet mot målgruppen ble redusert eller stengt på grunn av smittevernhensyn. Fra tidlig i april har det blitt anbefalt gradvis gjenåpning og opptrapping av, men dette har vist seg å være krevende for mange kommuner.

Sårbar målgruppe
I mange kommuner er tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk helse- og rusproblematikk fortsatt redusert som følge av koronasituasjonen. Flere lavterskel- og aktivitetstilbud, hvor mange vanligvis har fått psykisk støtte og nødvendig helsehjelp, er ikke i normal drift. Målgruppen er svært sårbar og situasjonen er bekymringsfull.

Mål med tilskuddordning
Målet med tilskuddordningen er gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud med behov for økte ressurser på grunn av smittevernhensyn i forbindelse med koronasituasjonen.

Søknadsfrist: 29.06.2020 23:59:00
Målgruppe: personer med rus- og eventuelt samtidige psykiske helseproblemer
Ansvarlig: Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland
Hvem kan søke: Kommuner i Rogaland
https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Tilskot/2020/06/tilskudd-til-smitteverns--og-oppfolgingsarbeid-for-personer-med-rus--og-psykiske-helseproblemer/
 
Du kan lese mer om tilskuddet på Helsedirektoratets nettside

Søknad
Kommuner som søker tilskudd anbefales å gjøre seg godt kjent med regelverket for ordningen.

Søknad skal inneholde en kort beskrivelse av utfordringsbildet og beskrivelse av mål, tiltak og eventuelle samarbeidsaktører. Det skal også oppgis hvor mange brukere tilbudet er ment for. Søknaden skal være poengtert og relativt kortfattet. Ytterligere krav er beskrevet i regelverket.

Søknad sendes fmropost@fylkesmannen.no. Det følger ikke eget søknadsskjema med ordningen.
Søknadsfrist: 29.06.2020 23:59:00
 
shutterstock 69781732%5b1%5d ras brosjyre 7 mann portrett
Illustrasjonsfoto: Shutterstock