Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
21.06.2017
Marit Vasshus

Folkehelseinnsats virker

- Det nytter å forebygge. Ungdom har det veldig greit. De trives godt, har lite alkoholbruk og lite kriminalitet, sier Sven Gustafsson, rådgiver ved KoRus Stavanger på kurs om rus og helse i Egersund.
- Ungdommene er veldig fornøyd med foreldre, egen helse og eget utseende. Gustafsson viser til Ungdata – kartlegging av 14.000 ungdommer i ungdomsskole og 1.videregående skole i 2016, som selv svarer på en rekke spørsmål.

Færre drikker
Forebyggende arbeid har nyttet, og redusert antall ungdom som drikker litt og de som drikker relativt mye; dvs. tre ganger i måneden. Foreldreregler, holdningsarbeid, internaliserte verdier og normer forklarer dette. Det gir lav status å drikke alkohol og ruse seg.

Flere ungdom har bedre selvbilde
Antall ungdom som sier «jeg har et godt selvbilde har økt fra 58% til 72%. Antall ungdom som har depressivt stemningsleie er halvert fra forrige undersøkelse i 2013. Antall som drikker ukentlig er redusert fra 9% til 2%. Innsatsen forutsetter et transparent og tilgjengelig arena.

Noen må få hjelp
Men de få som sliter, er desto viktigere å oppdager og ikke minst yte tidlig innsats, før vanskene vokser, understreker Sven Gustafsson, KoRus Stavanger.
 
2017 sven gustafsson