Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
24.02.2016
Marit Vasshus

Fersk fagbok 2016 : Psykisk helse i skolen

Boka berører psykiske helseplager som blant annet depresjoner, spiseforstyrrelser, angst og skolevegring. Forfatterne viser hvordan lærere kan avdekke plagene og støtte elevene slik at de får den hjelpen de trenger.Kollegene Sven Gustafsson, Inger Eide Robertson og Ingrid S. Strømsvoll har bidratt med kapittler i boka:
Elever med psykiske helseplager har større utfordringer enn andre med å utvikle sin evne til å mestre utfordringer og har dermed behov for tettere oppfølging og støtte i skolehverdagen.
De har et særlig behov for en inkluderende skole, som klarer å ta hensyn til mangfoldet. De trenger lærere som kan avdekke ulike elevers behov, ...etablere gode relasjoner og legge læringsmiljøet best mulig til rette.

Boka berører psykiske helseplager som blant annet depresjoner, spiseforstyrrelser, angst og skolevegring. Forfatterne viser hvordan lærere kan avdekke plagene og støtte elevene slik at de får den hjelpen de trenger.
bok 2016 psykisk helse i skolen