Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
23.09.2020
Marit Vasshus

Digital fagdag: forebygging av selvmord hos voksne 12.november

Lær mer om Hvordan møte voksne som strever med selvmordstanker. Kommunens helse- og omsorgstjenester skal forebygge, avdekke, avverge og følge opp selvskading og selvmordsforsøk.
Foto: Jude Beck, Unsplash

RVTS Vest inviterer til digital fagdag 12.november om forebygging av selvmord hos voksne, i samarbeid med Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Rogaland, NORCE/ RKBU Vest regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse, KoRus vest Bergen og KoRus vest Stavanger og NAPHA. 
Informasjon: https://www.rvtsvest.no/digital-fagdag-om-forebygging-av-sjolvmord-hos-vaksne/

På fagdagen vil du lære mer om:
- Hvordan oppdage at noen er i selvmordfare
- Hvordan forebygge selvmord
- Konkrete verktøy for å intervenere ved selvmordsfare/hva en bør gjøre dersom en mistenker at noen er i selvmordsfare
- Hjelp til hjelperen: hvordan blir vi påverket av arbeidet vårt?

Refleksjonsoppgaver
I etterkant av fagdagen vil vi gi ut refleksjonsoppgaver som dykk kan nytte på eigen arbeidsplass for å drøfte ulike problemstillinger knytt til oppfølging av selvmordsproblematikk. Vi oppfordrer flere tilsette fra same arbeidsplass om å følgje den digitale fagdagen sammen, og å sette av tid til å drøfte dette i etterkant av samlingen.

Dato: 12.november 
Påmeldingsfrist: 5. november 
Avgift: Gratis
Tid: 09.00-12.00
Påmelding: https://www.deltager.no/digital_fagdag_vaksne#init
Arrangører: RVTS Vest, Fylkesmannen i Vestland, Fylkesmannen i Rogaland, RKBU, KoRus Bergen, KoRus Stavanger, NORCE og NAPHA.

Målgruppe: Ansatte i kommune som jobber med voksne
Sted: Teams. Teams-lenke til arrangementet blir sendt ut på e-post, etter påmeldingsfristen. Sjekk derfor at du skriver inn riktig e-postadresse i påmeldingsskjema!
Påmeldingsskjema

Program:
09.00-09.45: Korleis kan ein førebygga sjølvmord? 
09:45-10.00: Pause
10.00-10.45: Kva gjer ein ved bekymring for sjølvmord? 
10.45-11.00: Pause
11.00-12.00: Hjelp til hjelparen: korleis vert me påverka av arbeidet vårt?
 
Foredragsholdere:
Gudrun Austad, RVTS Vest, psykiatrisk sjukepleiar.
Åse Mattson , RVTS Vest, psykolog.
 
Informasjon: ​https://www.rvtsvest.no/digital-fagdag-om-forebygging-av-sjolvmord-hos-vaksne/
jude-beck-5sgm qmbwgc-unsplash-768x512