Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
25.08.2015

Brosjyrer om ungdom, rus og foreldrerollen: Ungdom stoler på foreldrene

Aldri tidligere har noen ungdomsgenerasjon hatt så stor tillit til foreldrene sine. Ungdomsundersøkelsen fra Rogaland i 2013 viser at 81 % elever i ungdomsskolen er fornøyde med foreldrene og 95 % stoler på dem
KoRus vest Stavanger har i høst laget en brosjyre om ungdom, rus og foreldrerollen i samarbeid med SLT- nettverket i Sør- Rogaland. I brosjyren finnes fakta og tips om ungdom og rusmidler, betydningen av klare regler og grenser, foreldre som rollemodeller og betydningen av foreldrerollen. Foreldre har fortsatt stor innflytelse på sin ungdoms holdning og valg, også til å påvirke de unges rusvaner.

Foreldre er de viktigste forebyggerne
Foreldre er de aller viktigste personene for sine barn - også i ungdomstiden. Foreldre har fortsatt stor innflytelse på sine ungdommers holdniger og valg. Foreldre har stor mulgieht til å påvirke de unges rusvaner. Det er nødvendig å snakke med ungdom om rus før de eventuelt får egne erfaringer. Detter er forebygging. De fleste foreldre opplever noe usikkerhet i foreldrerollen og det er positivt å drøfte holdninger og grenser med andre foreldre. Felleskap mellom foreldre gir trygge rammer og bidrar til samhold og "felles ansvar" for ungdom i nærmiljøet. 

Funn fra Ungdataundersøkelsen i 2014 fra over 14 600 elever
I brosjyren finnes også statistikk fra Ungdataundersøkelsen i Rogaland i 2015, hvor 14.633 elever har svart på en rekke spørsmål. 

8000 brosjyrer deles ut i Sør- Rogaland forbindelse med skolestart. I brosjyren finnes fakta fra Ungdata-undersøkelsene i Norge, som også gjennomføres i Rogaland. 

Ungdata er et kvalitetssikret system for å gjennomføre lokale sprørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående skole. Temaområder i udnersøkelsen er foreldre og venner, helse og trivsel, skole og fremtid, tobakk og rus, fritid samt risikoatferd og vold.
Les mer i Foreldrebrosjyren.
shutterstock 14645863%5b1%5d ras brosjyre ungdom lekser