Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
11.06.2018
Marit Vasshus

Bedre helse når eldre blir mer bevisst sine alkoholvaner

For mange eldre er alkohol av betydning, særlig i sosiale sammenhenger. Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsumenter, som har god kontroll. Samtidig kan enkelte oppleve at drikkemønsteret endres og utvikler seg i negativ retning i denne livsfasen.
Hvor mye alkohol tåler eldre?
Mange vet ikke at vi tåler alkohol dårligere enn før med økt alder. Og hvilke medisiner bør ikke kombineres med alkohol? Også helsepersonell har huller i sin kunnskap om eldres sårbarhet for virkningen av alkohol. Ved økt kunnskap om de helsemessige konsekvensene av for mye alkohol, er det trolig at mange vil fokusere mer på egne alkoholvaner.
Gjennom en ny kampanje ønsker vi at eldre skal gjøre seg kjent med anbefalt grense kontrollert for sin alder og sin medikamentbruk. Vi gjør tilgjengelig verktøy for å måle forbruk og interaksjonsvirkninger, og gir kunnskap om konsekvenser av overforbruk både for en selv og pårørende.

Middelaldrende og eldre øker alkoholbruk mest
Den største økningen i alkoholbruken i Norge finner sted blant middelaldrende og eldre. Alt tyder derfor på at morgendagens eldre vil ha et høyere alkoholkonsum enn dagens og gårsdagens. Dersom informasjon om alkoholbrukens implikasjon på helse kan fører til at totalforbruket blant eldre senkes, kan samfunnet spares for store fremtidige kostnader forbundet med disse helseproblemene.

Tre korte filmer
Kampanjen består av tre korte filmer: «Det gode liv» (også i kortversjon), «Vendepunktet» og «Barndomsminner». I tiden som kommer vil de blant annet vil bli vist på legekontorenes elektroniske informasjonstavler og i sosiale medier. Det er også laget en nettside til kampanjen: www.mestrerus.no

Kampanjen er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og Helse og Nasjonal kompetansetjeneste TSB, og produksjonen av filmene har fått støtte fra ExtraStiftelsen gjennom søkerorganisasjonen Mental helse.

Kontaktpersoner:
Tone Øiern,               
Kommunikasjonsrådgiver
Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Tlf. 922 04 024

Petter Hveem                                                  
Informasjonsrådgiver
Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse
tlf. 908 28 361 
shutterstock 140714662%5b1%5d eldre kvinne med vinglass
Illustrasjonsfoto: Shutterstock