Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
14.01.2019
Marit Vasshus

Bare du- helse kampanjen

Helsedirektorates kampanje for bedre fysisk og psykisk helse har flere apper.
Helsedirektoratet lanserte tirsdag en ny stor helsekampanje – Bare Du – hvor folks vaner når det gjelder fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, tobakk og alkohol ses i sammenheng.

Satsingen består også av en serie digitale verktøy som kan gi støtte til den enkelte for å endre levevaner.

Disse er samlet på det digitale hjelpesenteret www.helsenorge.no/baredu 
som løpende blir oppdatert med nye funksjoner og verktøy.
shutterstock 99364631%5b1%5dbildesnor av glade familier
Foto: Marit Vasshus