Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
01.09.2016
Marit Vasshus

Arbeidsliv og rus nettverk er etterspurt

Kompetansesenter rus Stavanger og Rogaland A-senter inviterer arbeidslivet i Rogaland til eget nettverk for tiende året.
Alor nettverk ( Arbeidsliv og rus) er et faglig nettverk for dem som jobber med problem-stillinger knyttet til  rus og arbeidsliv. Ideen er at deltakerne henter inspirasjon og deler erfaringer de kan ta med seg til bedriften.

-Målsettingen for nettverket er å være en møteplass hvor erfaringer fra arbeid med arbeidsliv og rus i bedriftene løftes frem og deles, sier Ingunn K. Svendsen, spesialrådgiver v/ Kompetansesenter rus Stavanger.

Alor nettverk har deltakere fra både privat og offentlig virksomhet. Deltakerne er ledere, bedriftshelsetjenester, Akan-kontakter, HMS- personell, ansatte i personalavdelinger, verneombud eller kollegaer med erfaringer fra arbeidsliv og rus.

-Flere nettverksdeltakere sier at noe av det mest verdifulle med nettverket, er å høre om andres erfaringer og historier», sier Svendsen
Mange av de som jobber med rusproblematikk i arbeidslivet har gjerne begrenset med kompetanse om rusmidler og om ulike behandlingstilbud. Her møte de fagfolk som har førstehåndskunnskap om dette og som er tilgjengelig for spørsmål og diskusjoner.

- alor er av stor betydning for vårt fokus og arbeid innen området, sier Tormod Gilje, Akan- koordinator i Avinor som har deltatt i alor nettverket i Rogaland i nærmere 10 år. Han har ved flere anledninger innledet og delt erfaringer fra Avinors praksis. 
les mer i Lokalavisen: http://www.lokal-avisen.no/info.php?id=7370


Link til kurspåmelding:
http://kurs.rogaland-asenter.no/fkp_nob/fkp/exthttp?url=/listCourses.html

Nettverksmøte arrangeres to ganger i året  og neste  alor nettverk er på Sola strand hotell  29.09.2016. Ønsker du eller bedriften din å delta, gå inn på: www.korus-stavanger.no
eller ta kontakt på tlf 51729063/90935662
 
           
 
2015 alor tormod gilje 100915