Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
10.02.2020
Marit Vasshus

"Ung i Rogaland 2019": Ungdomspanel gir innspill til fagdag om ensomhet og nære relasjoner

KoRus Stavanger sitt Ungdomspanel bidrar med innspill til tema på fagdag om ensomhet og nære relasjoner
Foto: Marit Vasshus

Hva er ensomhet? Hvorfor øker den? Hvordan bygger vi gode relasjoner?
Med hjelp av ungdomspanelet vårt fikk vi langt bedre forståelse av resultatene fra undersøkelsen «Ung i Rogaland 2019».

Med ungdommenes gode bidrag er KoRus vest Stavanger godt i gang med å arbeidet mot høstens fagdag «Gode relasjoner og ensomhet». I fortsettelsen vil KoRus vest Stavanger samarbeide med forsknings- og kompetansemiljøer med kunnskap tilknyttet dette tema.

Og ungdommene vil selvfølgelig bidra i fortsettelsen også! sier rådgiver Ingrid R.Strømsvold, ved KoRus vest Stavanger.
 
ungdomspanel ungdata 2020 febr