Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Barn i familier med rusproblemer

Mot til å se – evne til å handle 2019, Sola

K1
Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
Dato: onsdag 23. januar – torsdag 24. januar 2019

Sted: Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger

Forelesere: Blant flere forelesere er Maria Aarts (Marte Meo), Geir Sverre Braut, Ulrikka Håkanson, Anne Bitsch med flere.

Mot til å se – evne til å handle -
i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom

Arrangør: Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen.

Program 2019

Målgrupper:
Ansatte i kommunen; fastleger, helsestasjoner,barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenester, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT-koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne- og ungdomspsykiatri, samt flyktning- seksjoner, brukerorganisasjoner, oppvekstpolitikere og ansatte i tilsvarende stillinger i andre regioner i Norge.

Pris: Kr 1650,- (inkl lunsj 2 dager). Se priser for overnatting og middag i program.

Påmeldingsfrist: 15.januar 2019

Påmeldingslink: https://response.questback.com/rogalandasenteras/mot-til-aa-se-2018

Arrangør:
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for Nettverkskonferansen. Mot til å se – evne til å handle, samt Fylkesmannen i Rogaland.

Informasjon:
www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no

Kontaktpersoner:
Linda Gabrielsen
linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 36

Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00/ 51 72 91 38

Marit Vasshus
marit.vasshus@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00/ 90 61 66 69.