Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger

MI-nettverk Rogaland

Velkommen til nettverkssamling
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter inviterer til nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomført opplæring i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.  
Gjennom MI–nettverk ønsker vi å bistå til vedlikehold og videreutvikling av MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere. Fordypningstema vil bli annonsert i nær tid før samlingen. 
Foredragsholdere er representanter fra MI-nettverket, eksterne foredragsholdere eller ansatte ved KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.
Høstens nettverkssamling finner sted på Sola Strandhotell: https://sola-strandhotel.no/kontakt/

Dato: 15. november 2018

Sted:  Sola Strandhotell

Påmeldingsfrist: Etter avtale med Korus Stavanger

Påmeldingslink og program: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=248344

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter, i samarbeid med bestiller

Informasjon
Kontakt: Ingrid R. Strømsvold;
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no 
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33.