Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Fagdag om lovverk og BTI 2019, Haugesund
BTI – kommuner i Helse Fonna inviteres til fagdag om lovverk.
Dato: 20. februar 2019
Tidspunkt: 10.00-15.00
Sted: Haugesund, Uni-K, Kvalamarka 20
Målgrupper: BTI – kommunene i Fonna-regionen
Arrangør: Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Rogaland, KoRus Stgavanger og KoRus Bergen.
påmelding: ikke kunngjort, se www.korus-stavanger.no/ kurs for info.

BETRE TVERRFAGLEG INNSATS (BTI)
Kva seier lovverket når:
 Vi skal samarbeide med barnet og føresette
 Vi skal samhandle internt i eiga teneste og mellom i ulike tenester kommunen.
 Vi skal melde til barneverntenesta
Program